Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (I)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie myślenickim (I)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy powiecie myślenickim (I)” współfinansowany
z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myślenickim.

 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W projekcie finansowane będą usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149) m.in. szkolenia, staże, bony szkoleniowe, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Głównym rezultatem projektu będzie osiągniecie wskaźników efektywności zatrudnieniowej
- dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z  poniższych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%,

- dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

- dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

 

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem co najmniej 468 osób bezrobotnych.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2015-30.06.2016

 

Wartość projektu : 3 250 000,00 zł

Wkład EFS: 2 986 525,00 zł

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2015-04-09, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2015-04-09

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony