Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Aktywizacja osób w wieku 30+ RPO – Kierunek Praca

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie myślenickim (I) – Kierunek Praca

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy powiecie myślenickim (I) – Kierunek Praca” finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach
Osi Priorytetowej VIII – Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby niskowykwalifikowane, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety.

W ramach projektu finansowane będą usługi i instrumenty rynku pracy określone
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r., poz. 149) m.in. szkolenia, staże, bony szkoleniowe, bony stażowe, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Głównym rezultatem projektu będzie osiągniecie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla następujących grup:

 • osób powyżej 50 r.ż. – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 35%,
 • osób niskowykwalifikowanych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 40%,
 • osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 35%,
 • osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 20%,
 • kobiet, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z w/w grup priorytetowych - 40%.

 

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem co najmniej 136 osób bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015-30.06.2016

Wartość projektu w 2015 r.: 1 046 000,00 zł

Wkład EFS: 889 100,00 zł

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2015-07-24, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2015-07-24

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony