Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Praca cudzoziemców

INFORMUJEMY

Dnia 10 grudnia Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009r., w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca. Nowelizacja została opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 30 grudnia ( pozycja 1674) i wejdzie w życie w dniu 14 stycznia.

Zaktualizowano również zalecany wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pouczenie dla składającego oświadczenie .

Najważniejsze zmiany we zworze oświadczenia:

 - Dodanie Armenii do grupy państw objętych procedurą „oświadczeniową”

 - Podawanie sektora działalności gospodarczej zgodnie z PKD na poziomie podklasy;

 - Podawanie zawodu, który będzie wykonywał cudzoziemiec, wg grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności;

 - Możliwość podania kilku okresów, w których będzie wykonywana praca;

 - Doprecyzowanie, iż wynagrodzenie powinno być podawane w przeliczeniu na miesiąc;

 - Dodanie przy informacji o posiadanym tytule pobytowym cudzoziemca lub konieczności ubiegania się o wizę możliwości podania, iż cudzoziemiec będzie ubiegał się o zezwolenie na zamieszkanie;

 - Podawanie numeru karty pobytu zamiast nr zezwolenia na zamieszkanie;

 - Usunięcie z sekcji wypełnianej przez pracowników Urzędu informacji o złożeniu oświadczenia przez podmiot o zapoznaniu się z pouczeniem prawnym przez podmiot zamierzający powierzyć pracę oraz dodanie informacji, że do oświadczenia powinno być załączone pouczenie, najlepiej wydrukowane na odwrocie oświadczenia

 

 

 

Zmiany w pouczeniu

·           Aktualizacja stanu prawnego;

·           Podanie tytułów pobytowych które uprawniają do wykonywania pracy w Polsce,

·           Doprecyzowanie, że oświadczenie musi być zarejestrowane przed data rozpoczęcia pracy,

·           Dodanie informacji nt. ustawy z dnia 15 czerwca 2012r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

·           Zastąpienie sformułowania „o powyższym zostałem poinformowany” sformułowaniem; :zapoznałem się z powyższym pouczeniem”

Aktualnie obowiązujące druki Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz  Pouczenia dla podmiotu składającego oświadczenie,  dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej w zakładce : POBIERZ    PRACODAWCA

ð   OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY oraz POUCZENIE DLA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O ZAMIERZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

 

 

 

 

 

Izabela Młynarczyk

 

p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

w Myślenicach

 

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2014-01-22, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2014-05-27

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony