Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE MYSLENICKIM (II)

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY   W POWIECIE MYSLENICKIM (II)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy powiecie myślenickim (II)” współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,                                        Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET)

W projekcie finansowane będą usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) m.in.:

  • szkolenia,
  • staże,
  • bony stażowe,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Udzielenie wsparcia w ramach usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie poprzedzone będzie pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie bądź aktualizację Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myślenickim.

Głównym rezultatem projektu będzie osiągniecie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

  • 17% dla osób niepełnosprawnych,
  • 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • 48% dla osób o niskich kwalifikacjach,
  • 43% dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem co najmniej 341 osób bezrobotnych.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły do 31.12.2016r.. W przypadku wyczerpania limitu środków finansowych, okres ten zostanie skrócony.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016r. -30.06.2017r.

Wartość projektu 2 565 929,84 zł, w tym 2 359 283,84 zł przeznacza się na realizacje projektu                           w 2016r.

Wkład EFS: 2 357 832,92 zł

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2016-02-17, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2016-02-18

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony