Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

STAŻE I SZKOLENIA DLA MŁODYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

"Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" informuje, że rozpoczął się nabór do drugiej edycji projektu, która potrwa do 31 lipca 2016 r. Równocześnie trwa jeszcze rekrutacja do I edycji.
"Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. Małopolskiego".
Projekt nr POWR.01.02.02-12-0002/15 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest pomoc przy zatrudnieniu 40 młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, posiadających orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności z terenu województwa małopolskiego.


Uczestnicy projektu mają zagwarantowane:
- konsultacje z doradcą zawodowym;
- udział w szkoleniu uzupełniającym lub podwyższającym kompetencje zawodowe;
- stypendium szkoleniowe;
- 3 miesięczny staż zawodowy;
- stypendium stażowe.

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają wsparcie 4 pośredników pracy, którzy:
- pomogą wybrać odpowiednie szkolenie;
- znajdą interesujące miejsce na staż;
- przedstawią ciekawe propozycje pracy;
- przygotują do podjęcia zatrudnienia.

W pierwszym etapie może wziąć udział 40 osób, a każda osoba musi spełniać następujące warunki:
 

a.    w dniu przystąpienia do projektu nie ukończyła 30 roku życia,
b.    jest osobą bierną zawodowo, tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
c.    posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
d.    zamieszkuje teren województwa małopolskiego,
e.    w okresie 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu nie uczestniczyła w kształceniu lub szkoleniu,
f.    nie należy do jednej z niżej wymienionych grup:
- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
-  matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
- absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
-  matki przebywające w domach samotnej matki,
-  osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu),

W projekcie mogą brać udział uczniowie i studenci kształcący się w systemie zaocznym lub wieczorowym!

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielą Pośrednicy Pracy:
Martyna Feliks - 503-191-076, mail: m.feliks@ekon.org.pl
Alicja Mazurek - 502-312-060, mail: a.mazurek@ekon.org.pl
Joanna Wiater - 692-672-721, mail: j.wiater@ekon.org.pl
Grzegorz Firek - 602-703-983, mail: g.firek@ekon.org.pl

Więcej na temat projektu a także formularz rekrutacyjny i regulamin projektu można znaleźć pod adresem: www.ekon.org.pl/projekty

Biuro projektu znajduje się w Krakowie przy ul. Żułowskiej 51, II piętro, pok. 1 i 2.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z jednym z pośredników pracy w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.

 

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2016-05-13, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2016-05-13

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony