Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

„Siła kompetencji”

 

 

SIŁA KOMPETENCJI

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Siła kompetencji”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez firmę „Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.”  siedzibą w Krakowie oraz firmę „Dariusz Pierzak – Szkolenia Projekty Doradztwo” z siedzibą w Myślenicach. 

Celem głównym projektu jest optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy u 135 osób z woj. małopolskiego które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chcą odejść z rolnictwa. Projekt jest realizowany w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie województwa małopolskiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • zamieszkują na terenie województwa małopolskiego,
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • posiadają następujący status na runku pracy:
 • są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia (znajdują się w okresie wypowiedzenia) lub zagrożonymi zwolnieniem z pracy
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. Do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu)
 • odchodzą z rolnictwa, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Zapraszamy do udziału w projekcie Pracodawców, którzy prowadzą aktualnie, będą prowadzić lub prowadzili w ostatnim czasie procesy przystosowujące firmę do warunków rynkowych, które związane były z restrukturyzacją zatrudnienia i chcą objąć zwalnianych pracowników wsparciem w ramach projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie również Pracodawców, którzy chcą pozyskać pracowników w ramach przedmiotowego projektu na staże lub zaoferować zatrudnienie.

W ramach projektu oferowane i realizowane będzie następujące wsparcie w ramach procesu IPD Uczestników:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,
 • coaching,
 • szkolenia/kursy zawodowe/studia podyplomowe
 • płatne staże w renomowanych firmach,
 • pośrednictwo pracy
 • stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu na wybrane formy wsparcia
 • szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia tj. ok. 23 tys. PLN),
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu ,

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowane jest do osób, które spełniają kryteria wskazane powyżej i dodatkowo spełniają definicję osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. średnie)
 • osoby w wieku 50+
 • osoby poniżej 30 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • kobiety (niezależnie od wieku i wykształcenia)

Zapraszamy do uczestnictwa w przedmiotowym projekcie. Nabór trwa.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej projektu www.itk.krakow.pl, www.facebook.com/instytut.turystyki.w.krakowie.

Zapraszamy również do kontaktu z partnerem projektu p. Dariuszem Pierzakiem – tel. 505 421 351, email: biuro@dariuszpierzak.pl

Treść utworzona przez: Mariusz Drzyzga, dn. 2016-05-24, zaktualizowana przez: Mariusz Drzyzga, dn. 2016-05-24

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony