Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Podsumowanie czteroletniej kadencji PRZ

Podsumowanie 4-letniej kadencji
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myślenicach

W dniu 13 lutego 2017r. odbyło się ostatnie posiedzenie

Powiatowej Rady Zatrudnienia III kadencji.

Powiatowa Rada Zatrudnienia III kadencji ( 2013-2017) powołana została Zarządzeniem Starosty Myślenickiego Nr 32/2013 z dnia 27.03.2013r.

W jej skład Starosta Myślenicki powołał 26 członków, w trakcie trwania kadencji ich liczba zmniejszyła się do 25 czynnie działających osób.

Na posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 12 kwietnia 2013r. na Przewodniczącego PRZ został wybrany Jerzy Rachwał, a na stanowisko jego zastępcy wytypowano Waldemara Wolskiego.


W kadencji  2013-2017 odbyło się 17 posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Na posiedzeniach radni zajmowali się sprawami dotyczącymi między innymi: analizy rynku pracy, sytuacji osób młodych do 30-ego roku życia, objętych systemem gwarancji dla młodzieży, opiniowaniem planów wydawania środków Funduszu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia, zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizacją programów autorskich. Dyskutowano nad  potrzebami edukacyjnymi powiatu i ich zaspakajaniem, nad ofertami edukacyjnymi zgłaszanymi przez szkoły, działaniami urzędu w obszarze edukacji pozaszkolnej.

Łącznie podjęto 52 uchwały w sprawach: wydania opinii opracowanych przez urząd propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania fakultatywnych zadań oraz opiniowania sprawozdań z ich wykorzystania, oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, wydawania opinii dotyczących kierunków kształcenia
w podległych powiatowi szkołach, umorzenia nienależne pobranych świadczeń.
W obradach dotyczących spraw edukacji udział brali dyrektorzy szkół średnich. Każdorazowo obrady prowadzone były przez przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia lub jego Zastępcę przy obecności Starosty lub Wicestarosty.

 

Członkowie Powiatowej Rady zatrudnienia wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz współpracą w podejmowaniu działań na rzecz lokalnej społeczności i ściśle związanych z podniesieniem aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

Łącznie w minionej kadencji PRZ ( 2013-2016), Powiatowy Urząd Pracy dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie 48 994 154,00zł. - 59% tej kwoty pozyskano na realizacje projektów i programów inicjowanych i realizowanych przez PUP. 

Dzięki wsparciu Urzędu uaktywniono 6 508 osób, w tym 2 206 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac subwencjonowanych przez Urząd.

            Podsumowując kadencje Powiatowej Rady Zatrudnienia, Starosta Myślenicki Józef Tomal, serdecznie podziękował członkom PRZ za sumienną i rzetelną pracę w strukturach rady. Wręczył również Podziękowania za wzorowe wypełnianie obowiązków.

Dołączając się do podziękowań życzymy wszystkim członkom mijającej kadencji PRZ dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy społecznej.

 

Dyrekcja i Pracownicy PUP w Myślenicach

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-02-14, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-02-14

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony