Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE MYŚLENICKIM (III) – KIERUNEK PRACA

 

„AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE MYŚLENICKIM (III) – KIERUNEK PRACA"

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (III) – Kierunek Praca" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby z wykształceniem co najwyżej średnim),
 • osoby długotrwale bezrobotne (tzn. bezrobotni nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

W projekcie finansowane są usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) m.in.:

 • szkolenia,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Udzielenie wsparcia w ramach usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie poprzedzone będzie pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Każdy uczestnik otrzyma ofertę wsparcia obejmującą minimum trzy formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim.

Głównym rezultatem projektu będzie osiągniecie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

 • 33% dla osób powyżej 50 r.ż.,
 • 38% dla osób o niskich kwalifikacjach,
 • 30% dla osób długotrwale bezrobotnych,
 • 33% dla osób z niepełnosprawnościami,
 • 39% dla kobiet.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w sposób ciągły do 31.12.2017r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. -30.06.2018r.

Wartość projektu 2 034 838,10 zł

Wkład EFS: 1 729 612,38 zł

 

Treść utworzona przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-03-15, zaktualizowana przez: Krzysztof Cybura, dn. 2017-03-15

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Redakcja strony